Ambiactive

Aukščiausia kokybė

Profesionalus klientų aptarnavimas

Greitas pristatymas

Internetinės svetainės taisyklės

Sutikimas su Pirkimo taisyklėmis, pristatymo ir grąžinimo sąlygomis bei privatumo politika.

Naudodamiesi šia el. parduotuve www.ambiactive.com, t. y. sukurdami Paskyrą ir / arba pirkdami joje parduodamas prekes be registracijos, patikite mums savo asmeninę informaciją. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti pateiktus Asmens duomenis, kurie reikalingi sėkmingai pristatyti šioje el. parduotuvėje įsigytas prekes.

1. Pagrindinės sąvokos.
1.1. Elektroninė parduotuvė (toliau – El. parduotuvė) – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.ambiactive.com.
1.2. Pardavėjas – MB „Agrupus”, adresas Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius, juridinio asmens kodas: 306370123, PVM mokėtojo kodas: LT100016238212, el. paštas: info@ambiactive.com.
1.3. Pirkėjas – asmuo, kuris perka arba užsisako prekių El. parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.

2. Pirkimo-pardavimo sąlygos (Toliau – „Taisyklės“).
2.1. Pirkimo-pardavimo taisyklės – juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, įsigyjant prekes El. parduotuvėje www.ambiactive.com.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tada, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir perskaitęs ir sutikęs su Pirkimo taisyklėmis, pristatymo ir grąžinimo sąlygomis ir privatumo politika paspaudžia mygtukus „Užsakymo peržiūra ir patvirtinimas” ir „Patvirtinu savo užsakymą“.

3. Pardavėjo teisės.
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
3.2. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.
3.3. Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.

4. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per numatytą pristatymo laikotarpį.
4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
4.4. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
4.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5. Pirkėjo teisės.
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių ir El. parduotuvės nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
5.3. Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti El. parduotuvės administracijai nurodytais kontaktais.

6. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė.
6.1. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
6.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas.
6.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
6.5. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis El. parduotuve.
6.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7. Prekių kaina, apmokėjimas.
7.1. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:
7.2.1. Apmokėjimas per mokėjimo sistemą Makecommerce;
7.2.2. Apmokėjimas per mokėjimo sistemą Stripe.
7.3. Tik gavęs apmokėjimą už prekes arba Pirkėjui patvirtinus užsakymą (taikoma, kai pirkėjas pasirenka atsiskaitymą atsiėmimo metu), Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apie pristatymo būsenas Pirkėjas informuojamas užsakymo metu nurodytu el. paštu.

8. Pristatymo sąlygos.
8.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš nurodytų pristatymo ar atsiėmimo būdų, kuriuos galima pasirinkti užsakymo metu.
8.2. Pristatymas Omniva paštomatų sistema arba Omniva kurjeriu. Pristatymas per 1–3 d. d. po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo. Pristatymo laikas gali ilgėti dėl ekstremalių sąlygų ar siuntų pristatymo paslaugas teikiančių įmonių situacijos.
8.3. Užsakius prekes ir gavus patvirtinimą apie ruošiamą arba paruoštą užsakymą, keisti pristatymo būdo nebegalima.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas.
9.1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
9.1.1 Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr.
9.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
9.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
9.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
9.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
9.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.4. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10. Privatumo politika.
10.1. Vartotojo Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai.
10.2. Pardavėjas įsipareigoja vadovautis pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, ir ne ilgiau nei tai numato Privatumo politikoje numatytas terminas.
10.3. Perkant neužpildžius registracijos formos, tačiau suvedus sėkmingam pirkimui reikalingus duomenis, Vartotojas yra laikomas Pirkėju. Paskyra nebus sukurta, tačiau jis privalės užpildyti sėkmingam prekių pristatymui reikalingą formą (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas).
10.4. Tam, kad Pirkėjas sėkmingai įvykdytų užsakymą ir gautų prekes, turi užsiregistruoti ir sukurti Paskyrą, arba pirkti be registracijos, tačiau suvesti asmens duomenis, sutikdamas su savo pateiktų Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir šioje Privatumo politikoje išdėstytais duomenų rinkimo tikslais.
10.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ir pirkti ar / ir Vartotojui sukurti Paskyros, jei jis nesutinka su Pirkimo-pardavimo arba Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.
10.6. Vartotojas, sukūręs Paskyrą turi teisę redaguoti pateiktus asmens duomenis, ištrinti Paskyrą ir būti „pamirštas“, jei apie tai informuoja El. parduotuvės Pardavėją nurodytais kontaktais. Vartotojas taip pat gali pats keisti prisijungimo slaptažodį, redaguoti pristatyto adresus, peržiūrėti užsakymų istoriją.
10.7. Pardavėjas užtikrina, kad Vartotojų ir Pirkėjų Asmens duomenys būtų tinkamai saugomi, o Pirkėjui ir / arba Vartotojui pareikalavus, sunaikinami.
10.8. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už El. parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
10.9. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Privatumo politiką.

11. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas.
11.1. Vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu renkame, apdorojame ir saugome duomenis šiais tikslais:
– tvarkyti ir sėkmingai įvykdyti užsakymą;
– saugoti pirkimo istoriją;
– atsakyti į užklausas ir komentarus;
– rinkodaros tikslams įvertinti;
– reklamos efektyvumo ir pirkėjų nuomonės bei elgesio analizei (Slapukų politika);
– pardavimams skatinti.
11.2. Norėdamas sukurti Paskyrą Vartotojas turi užpildyti registracijos formą su asmenine informacija (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas, sukurti ir įvesti savo sugalvotą slaptažodį, kuris po registracijos leis Vartotojui stebėti pirkimo istoriją, redaguoti ir keisti duomenis.
11.3. Teisingai suvedus duomenis ir sėkmingai prisiregistravus sukuriama individuali Pirkėjo / Vartotojo Paskyra, prie kurios jis gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu pateiktus elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
11.4. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie El. parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją el. p. adresu info@ambiactive.com ar tel. +370 688 09998.
11.5 Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti registraciją, susisiekęs su Pardavėju. Tačiau jis turi įvertinti, kad panaikinęs ją, Vartotojas netenka galimybės naudotis El. parduotuve ir pateikti joje užsakymų.
11.6. Bendrasis duomenų apsaugos įstatymas reglamentuoja „teisę būti ištrintam (pamirštam)“. Kiekvienas Vartotojas turi tokią teisę ir savo pageidavimą, kad visi jo duomenys būtų pašalinti. Vartotojas tai gali padaryti prisijungęs prie savo paskyros ir susisiekęs su Pardavėju.
11.7. Pardavėjas Vartotojo asmens duomenis įsipareigoja saugoti vienerius (1) metus nuo paskutinio prisijungimo El. Parduotuvėje. Praėjus numatytam laikui, Asmens duomenys (asmeninę informacija, taip pat ir užsakymo istorija) bus sunaikinami.
11.8. El. parduotuvėje www.ambiactive.com yra naudojami slapukai (angl. „cookies“).  Slapukai gali būti naudojami tik esant išankstiniam Vartotojo ar Pirkėjo sutikimui. Pirmą kartą apsilankius El. parduotuvėje pagrindinio puslapio apačioje atsiranda iššokantis langas (angl. „pops-up“), kuriuo informuojama apie Slapukus, jų naudojimą ir politiką. Tuo metu lankytojas gali sutikti su Slapuko naudojimu. Daugiau apie slapukų naudojimą čia.

12. Tiesioginė rinkodara.
12.1. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja akcijas ir pasiūlymus.
12.2. Vartotojas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:
– suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis;
– ištaisyti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
– sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, yra nustatyta, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
– nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
12.3. Dėl Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir administravimo ar Privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. p. info@ambiactive.com, tel. +370 688 09998 arba raštu MB „Agrupus”, adresas Vilkpėdės g. 20A, Vilnius, pašto kodas LT-03151

13. Baigiamosios nuostatos.
13.1. Visos šios Taisyklės ir sąlygos sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių sąlygų ir taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat kviečiame susipažinti su Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma.

Informacija atnaujinta 2023-12-28.

Pirkinių krepšelis Uždaryti